All posts tagged “tee järgi

comment 0

Uus õpetustehnika “tee järgi”

Uus õpetustehnika "tee järgi" - Tunne Koera www.tunnekoera.ee

Seni on koerte treenimine põhinenud individuaalsel õppimisel, nagu operantne või klassikaline tingimine. On aga tõestatud, et koerad suudavad inimestelt õppida ning neid jäljendada. On avastatud, et koertele saab õpetada trikke, näidates need ise kõigepealt ette ja lastes koeral end jäljendada.

Tee järgi meetod on parim keerulisemate käitumiste õpetamisel

Claudia Fugazza ja Ádám Miklósi Eötvös Loránd ülikoolist Budapestis võrdlesid “tee järgi” meetodi ja klikkertreeningu ehk operantse tingimise meetodi efektiivsust. Esimene põhineb sotsiaalsel õppimisel ning teine individuaalsel õppimisel.

Uuringus kasutati koera-omaniku paare, kes olid kas ühe või teise meetodi kasutamises sertifitseeritud ning nad pidid õppima ära kolm uut trikki: lihtsa, keerulise ja kombinatsioontriki, mis koosnes kahest trikist. Iga triki õppimiseks oli aega 15 minutit.

Tulemustest selgus, et lihtsa triki õpetamisel polnud vahet, kas kasutada klikkerit või “tee järgi” meetodit, kuid keerulise ja kombinatsioontriki õpetamisel oli “tee järgi” meetod efektiivsem, ehk koer õppis triki selgeks kiiremini.

Kuidas see käib?

Esialgu tehakse koerale “tee järgi” põhimõte selgeks. Koerale õpetatakse selgeks kolm trikki, mida ta oskab märgusõna peale esitada. Koerajuht näitab ühe talle tuntud trikkidest ise ette, seejärel ütleb “tee järgi” ning annab triki märgusõna. Kui koer teeb, mida paluti, premeeritakse. Nii harjutatakse kõiki kolme eelnevalt õpitud trikki, kuni koer jäljendab inimest kohe pärast seda, kui öeldakse “tee järgi”.

Lõpuks peaks koer õppima selgeks uue ja tundmatu triki nii, et talle näidatakse uus trikk ette, antakse uus märgusõna, öeldakse “tee järgi”, siis proovib koer jäljendada ning teda premeeritakse. Seejärel öeldakse ainult märgusõna ja viimaks jäetakse ka ettenäitamine ära – koer peaks märgusõna peale demonstreerima soovitud käitumist.  Detailsemat infot saab Claudia Fugazza DVD pealt.

Siin videos tutvustab meetodi autor Claudia Fugazza, kust “tee järgi” ( ingl.k do-as-i-do) pärit on, ning näitab ka oma koera peal, kuidas see välja näeb.

Iga koer õpib erinevat moodi, seega on treenimisel hea meetodeid varieerida, kuni leitakse koerale kõige sobivam. “Tee järgi” on üks paljudest võimalustest, kuidas oma koerale midagi selgeks õpetada ning see võib olla keerulisemate trikkide õpetamisel efektiivsemgi, kui klikkertreening.