All posts tagged “kinnistamine

comment 0

Kuidas koerad õpivad?

Õppimise moodused koertel

See tabel selgitab nelja erinevat viisi, kuidas elusolendid õpivad – nii inimesed kui koerad. Kõigi nelja põhimõte seisneb selles, et õpitakse oma tegude tagajärgede kaudu – kui teen nii, juhtub see. Olenevalt tagajärjest loom kas soovib sama tegevust korrata, või enam ei soovi, ehk siis käitumise esinemise sagedus tõuseb või väheneb. Neid põhimõtteid teades on meil võimalik ka koeri õpetada ja nende käitumist muuta.

Mõisted:

  • positiivne – tähendab millegi juurde panemist, lisamist (tabeli sümbol +)
  • negatiivne – tähendab millegi ära võtmist, eemaldamist, millegi lõppemist (tabeli sümbol -)
  • kinnistamine (ingl.k. reinforcement) – suurendab käitumise esinemise sagedust (tabeli sümbol ↑)
  • karistus – vähendab käitumise esinemise sagedust (tabeli sümbol ↓)

Ülemisi omavahel kombineerides saame neli operantse õppimise viisi:

Positiivne kinnistamine – Midagi lisatakse, et käitumise sagedus suureneks. Koer hüppab tervituseks üles, talle pööratakse tähelepanu ja nunnutatakse – hüppab teine kord jälle, sest järgnes midagi meeldivat.

Negatiivne kinnistamine – Miski väheneb, et käitumise sagedus suureneks. Väikesel koeral on omaniku näo vaatamiseks ebamugav kaela painutada, seega ta hüppab sageli tervituseks käppadega üles, sest ebamugavus väheneb.

Positiivne karistus – Midagi lisatakse, et käitumise sagedus väheneks. Koer hüppab üles, teda lüüakse valusalt. Koer ei hüppa järgmine kord, sest järgnes midagi ebameeldivat.

Negatiivne karistus – Midagi võetakse ära, et käitumise sagedus väheneks. Koer hüppab üles, talle pööratakse selg (ehk võetakse tähelepanu ära). Koer järgmine kord ei hüppa.

Kui soovid oma koera käitumist muuta, on sinu tööriistadeks just need neli õppimisviisi. Klikkertreeningut harrastavad koeratreenerid kasutavad põhiliselt positiivset kinnistamist, sest neile tundub see kõige humaansem. Oma koerale heade kommete õpetamiseks tuleb sul soovitud käitumist kinnistada. Kinnistajaks on tavaliselt midagi, mis koerale väga meeldib – vorstitükid, tennisepall, ka võimalus õue saada või võimalus teiste koertega mängida. Seejuures peab koer mõistma, et tema käitumine põhjustas hea asja ilmumise, siis kordab ta häid käitumismustreid edaspidigi.