comment 0

Mis on klikkertreening?

Emily Larlham treenib koeri, kasutades klikkerit ja positiivset kinnistamist. Kuna klikkertreeningu mõistet on tema arvates valesti kasutatud, kirjutas ta segaduste vältimiseks manifesti ning pani ka meetodile teistsuguse nime: progessiivne kinnistamise treeningmeetod. Põhimõttelt on see aga sama, mis päris klikkertreening ning tema manifestist tuleb hästi välja, mis klikkertreening oma olemuselt on.

Klikkertreeningut iseloomustab põhinemine teaduslikel uuringutel, kõrge tulemuslikkus ja igasuguse füüsilise ja vaimse ähvarduse puudumine. See tähendab:

  1. Õpetada koera, premeerides soovitud käitumist.
  2. Takistada ja ennetada soovimatuid käitumisi ilma füüsilise või psühholoogilise sunduseta ning premeerida alternatiivset teguviisi.
  3. Võtta arvesse looma emotsionaalset seisu ja stressitaset.
  4. Sotsialiseerida ja õpetada koera ühiskonnas toime tulema kinnistamist kasutades.
  5. Kasutada õpetamisel markerit, olgu see siis klikker, sinu hääl või muu helitekitaja, puudutus, või visuaalne marker.
  6. Rakendada inimlikku, efektiivset ja loomadest lugu pidavat treeningmeetodit, mis põhineb värskeimatel teadusuuringutel.

Klikkertreening ei tähenda:

  1. Sihilikku füüsilist või vaimset ähvardamist.
  2. Tahtlikult koera stressimärkide ignoreerimist.
  3. Treeninguga isiklike eesmärkide poole püüdlemist, olles looma suhtes osavõtmatu.

Manifesti pikem eestikeelne versioon tõmba endale siit.

Artikkel uuendatud 25.08.2014

Leave a Reply